Rewitalizacja terenów pogórniczych

30 czerwca 2017 r. 

TYTUŁ: Rewitalizacja terenów pogórniczych

MIEJSCE: Ruch Knurów – sala narad

Opiekun ze strony BZ JSW : Z.Gruszka ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4647)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Prof. Dr hab. inż. Franciszek Plewa, Politechnika Śląska

10:00 10:30 Monika Wyszogrodzka (SRK) Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu jako uczestnik procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych
10:30 11:00 Justyna Mierzejewska (SRK) Regulacja stosunków wodnych na obszarach zdegradowanych działalnością górniczą Gminy Bytom
11:00 11:30 Zenon Różański (Politechnika Śląska) Wczesne wykrywanie aktywności termicznej jako sposób ograniczenia negatywnego oddziaływania zwałowisk odpadów powęglowych na środowisko
11:30 12:00 S. Rzepecki, dr inż. Marcin Popczyk (Politechnika Śląska) Rewitalizacja terenów pogórniczych na przykładzie rozwiązań CTL "Maczki-Bór" S.A.
12:00 12:30   Przerwa
12:30 13:00 Dr inż Wojciech Preidl, dr inż. Grzegorz Dyduch (Politechnika Śląska) Możliwości wykorzystania obiektów zlikwidowanych kopalń
13:00 13:30 Dr hab. inż. Stanisław Duży, Sandra Utko (Politechnika Śląska) Projektowanie sposobu zabezpieczania i adaptacji wyrobisk podziemnych zlikwidowanych kopalń w celu ich dalszego wykorzystania
13:30 14:00 Dr hab. inż. Stanisław Duży, Bogusław Szewczyk, Grzegorz Dyduch, Wojciech Preidl, Grzegorz Stacha, Artur Czempas, Sandra Utko (Politechnika Śląska) Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu - przykład kompleksowej rewitalizacji zabytkowego wyrobiska korytarzowego
<