Informatyka w przemyśle wydobywczym

30 CZERWCA 2017r. 

TYTUŁ:  Informatyka w przemyśle wydobywczym

MIEJSCE: JSW Biuro Zarządu, sala 328

Opiekun ze strony Advicom P.Toś ([email protected]remove-this.advicom.pl)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczą:
Piotr Toś (Advicom Sp. z o.o.), dr hab. inż. Eugeniusz J. Sobczyk, prof. (IGSMIE PAN)

10:00 10:10 Artur Krawczyk (AGH) Referat wprowadzający - Wybrane trendy i kierunki rozwoju oprogramowania dla górnictwa
10:10 10:30 Jarosław Kulpa, Dominik Galica, (IGSMIE PAN w Krakowie) Praktyczne aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych w procesie uzyskiwania koncesji na wydobycie kopalin na przykładzie złóż węgla kamiennego
10:30 10:50 Tomasz Wilczek (JSW SA) Jednolita mapa cyfrowa w JSW S.A.
10:50 11:10 Dawid Mól (LW Bogdanka) Geologiczna baza danych i cyfrowe modele złoża w operacyjnej działalności Działu Mierniczo-Geologicznego LW Bogdanka
11:10 11:30 Dariusz Kijanka (LW Bogdanka) Rola i wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie planowania robót górniczych w LW Bogdanka
11:30 11:50 Iwona Kowalczyk (IGSMIE PAN w Krakowie/Ministerstwo Środowiska), Wojciech Anacki (IGSMIE PAN w Krakowie). Wykorzystanie geologicznego modelu złoża i cyfrowego modelu wyrobisk kopalni do oceny i optymalizacji wybranych aspektów działania kopalń podziemnych  
11:50 12:10   Przerwa
12:10 12:30 Marian Poniewiera (Geo-LISP) Narzędzia GEO-LISP do modelowania geologicznego oraz planowania i harmonogramowania produkcji we wsparciu decyzji w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego
12:30 12:50 Paula Mierzwa, Ved Sharma (Datamine Software) Rozwiązania Datamine do modelowania geologicznego, planowania i harmonogramowania produkcji w podziemnych kopalniach węgla
12:50 13:10 Daniil Lunev (Deswik) Nowy wymiar planowania produkcji górniczej - wdrożenie Deswik w LW Bogdanka
13:10 13:30 Łukasz Kudlak (ABB) Przewidywanie opadu skał stropowych w oparciu o model geologiczny nadkładu na przykładzie LW Bogdanka S.A. 
13:30 13:50 Artur Krawczyk, Radosław Grzybek, Karolina Pargieła (AGH) Uwarunkowania i rozwój możliwości wykorzystania zobrazowań satelitarnej interferometrii radarowej (InSAR) do badań deformacji ciągłych i dynamicznych w obszarach górniczych GOP 
13:50 14:00   Dyskusja uczestników sesji
14:00 15:00   Obiad
<