Rada Programowa IMF 2017

Przewodniczący Rady Programowej

Daniel Ozon
po. Prezesa Zarządu - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Pan Daniel Ozon jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw, bankowości (inwestycyjnej i korporacyjnej), fuzji, przejęć, restrukturyzacji finansowania, zarządzania wzrostem wartości.  

Od 2014 roku współpracuje z EDF Trading London w zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu transakcji w zakresie handlu prądem, gazem na rynku polskim oraz na rynkach Europy Centralnej. Od 2011 roku partner w Funduszu Carlson Private Equity Ltd. Od 2010 roku jest współwłaścicielem domu brokerskiego Ventus Asset management S.A. posiadającego pełną licencję KNF.  

W latach 2008-2011 współpracował z Experior Partner. W latach 2006-2008 był związany z JSW, w której pełnił  funkcję  Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Kapitałowej. Koordynował wówczas m.in. projekt fuzji kopalni Budryk z JSW oraz prace nad strategią rozwoju JSW. 

W latach 2004-2006 współpracował z BBK Polska na stanowisku dyrektora.  W latach 1999 - 2004 był zatrudniony w Banku Handlowym Citibank, gdzie kierował Działem Restrukturyzacji oraz Działem Finansów Handlowych. 

Artur Dyczko – z-ca Przewodniczącego
Pełnomocnik ds. Technicznych Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Tomasz Rogala
Prezes Zarządu Polska Grupa Górnicza

Piotr Bojarski
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Polska Grupa Górnicza

Radosław Domagalski-Łabędzki
Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź

Piotr Walczak
Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji KGHM Polska Miedź

Krzysztof Tkaczuk
Dyrektor naczelny do spraw produkcji górniczo-hutniczej KGHM Polska Miedź

dr inż. Piotr Buchwald
Prezes Zarządu Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego

dr inż. Adam Mirek
Prezes WUG

Piotr Karkula
Dyrektor Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Zdzisław Filip
Prezes Zarządu Tauron Wydobycie S.A

Janusz Czarnecki
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Tauron Wydobycie S.A

Krzysztof Szlaga
Prezes Zarządu Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.

Sławomir Karlikowski
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.

Henryk Paszcza
Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Katowicach

<