Górnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

30 czerwca 2017 r. 

TYTUŁ: Górnictwo w gospodarce o obiegu zamkniętym

MIEJSCE: JSW Biuro Zarządu sala 502,  

Opiekun ze strony BZ JSW : J.Majchrzak ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4616)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Dr hab. inż. Radosław Pomykała (AGH w Krakowie)

10:00 10:15 Dr hab. inż. Radosław Pomykała, dr hab. inż. Barbara Tora (AGH) Rola górnictwa w gospodarce o obiegu zamkniętym
10:15 10:30 Dr hab. inż. Tadeusz Olkuski, prof. dr. hab. inż. Barbara Tora (AGH) Energoefektywność w górnictwie
10:30 10:45 R. Orlik, P. Pasiowiec (Progress Eco), V. Cablik, M. Hlavata (VSB TU Otrava) Reflotacja węgla z hałdy Hermanowice
10:45 11:00 Grażyna Pajor, Arkadiusz Mańka (ZGH Bolesław S.A.)
prof. dr hab. inż. Barbara Tora (AGH Kraków)
Wzbogacanie odpadów poflotacyjnych z przeróbki rudy Zn- Pb w ZGH Bolesław SA Bukowno
11:00 11:15 Dr inż. Waldemar Kępys, dr hab. inż. Radosław Pomykała (AGH) Separowane popioły denne z kotłów fluidalnych jako składnik  zawiesin doszczelniających i podsadzkowych
11:15 11:30 Z. Filip, J. Czarnecki, R. Przystaś (TAURON Wydobycie S.A.), B. Tora, R. Pomykała (AGH) Kopalnia bezodpadowa – dobre praktyki w Tauron Wydobycie SA
11:30 11:45 Prof. dr hab. inż. Marek Cała, prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, mgr inż. Mateusz Blajer, mgr inż. Agnieszka Stopkowicz (AGH) Mieszaniny spoiwowo-kruszywowe z udziałem odpadów wydobywczych jako materiał do wznoszenia budowli ziemnych
11:45 12:00 Tadeusz Koperski (Haldex), Zygmunt Łukaszczyk Pozyskanie surowców wtórnych z odpadów pogórniczych
12:00 12:30   Przerwa
12:30 12:45 Dr hab. inż. Barbara Tora (AGH), Jan J. Hycnar (Ecocoal), Radosław Pomykała, dr inż. Wiesław Żmuda, Stanisław Budzyń, Mariusz Krzak (AGH) Paliwa węglowo-wodne – składniki, właściwości, zastosowanie
12:45 13:00 Zygmunt Łukaszczyk Zielona energia z metanowego gazu kopalnianego
13:00 13:15 Dr hab. inż. Anna Ostręga (AGH) Odzyskiwanie terenów pogórniczych dla usług i kultury – doświadczenia europejskie i propozycja dla Śląska
13:15 13:30 Tadeusz Koperski (Haldex) Innowacje organizacyjne jako podstawa do systemowego wdrażania rozwiązań gospodarki opartej na zasadzie gospodarki odpadowej w obiegu zamkniętym z wykorzystaniem technologii innowacyjnych
13:30 14:00 Dyskusja
14:00 15:00   Obiad
<