Kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnej obudowy kotwiowej. Stateczność wyrobisk ścianowych i przyścianowych kluczem do efektywnej eksploatacji węgla kamiennego

30 CZERWCA 2017 r. 

TYTUŁ: Kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem samodzielnej obudowy kotwiowej. Stateczność wyrobisk ścianowych i przyścianowych kluczem do efektywnej eksploatacji węgla kamiennego.  

MIEJSCE: KWK Budryk – sala szkoleń

Opiekun ze strony KWK Budryk: M.Kocel ([email protected]remove-this.budryk.jsw.pl Tel.+48 32 769 85 15)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Prof. dr. hab. inż. Stanisław Prusek, Główny Instytut Górnictwa

10:00 10:15 Dr inż. Adam Mirek, Zbigniew Rawicki, Tomasz Szostek (WUG) Aktualny stan wymagań prawnych związanych ze stosowaniem obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego
10:15 10:30 Dr inż. Adam Mirek, Zbigniew Rawicki, Jerzy Migdał (WUG)  Samodzielna obudowa kotwowa a bezpieczeństwo pracy w kopalniach – studium przypadków KWK „Anna” i KWK „Staszic”
10:30 10:40 Dr inż. Andrzej Staniek, dr inż. Stanisław Rajwa (GIG) Identyfikacja nieciągłości wklejenia kotwi jako metoda wspomagająca efektywną kontrolę nad bezpieczeństwem pracy w wyrobiskach korytarzowych
10:40 10:55 Adrian Carley (Komatsu JOY) Joy brand equipment for Development and Room & Pillar Systems” (Urządzenia marki Joy dla Systemów Komorowo-Filarowych  i Robót Przygotowawczych)
10:55 11:05 Dr inż. Wojciech Masny (GIG) Stosowanie kotwi w warunkach obciążeń dynamicznych
11:05 11:15 Dr inż. Łukasz Szot (GIG) Nowoczesne trendy w projektowaniu akcesoriów obudowy wyrobisk korytarzowych
11:15 11:25 Dr hab. inż. Zbigniew Rak (AGH) Samodzielna obudowa kotwowa - współczesne rozwiązania w mechanizacji robót
11:25 11:35 Dr hab. inż. Piotr Małkowski (AGH) Historia, stan aktualny i perspektywy stosowania samodzielnej obudowy kotwowej w polskich kopalniach węgla kamiennego
11:35 11:45 Dr hab. inż. Stanisław Duży (PŚl.) Wpływ zmienności właściwości masywu skalnego na efektywność kotwienia
11:45 11:55 W. Piecha, M. Skuza, A. Ciołek-Żelechowski (PGG KWK Staszic) Drążenie wyrobisk w obudowie podporowo-kotwowej  w KWK Murcki Staszic” 
11:55 12:05 A. Robakowski+Zespół (PGG KWK ROW Doświadczenia KWK ROW w stosowaniu samodzielnej obudowy kotwowej
12:05 12:25   Przerwa
12:25 12:35 Dr inż. Sylwester Rajwa, prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek (GIG), J. Szuścik, R. Gąska (PGG KWK Mysłowice-Wesoła) Przyczyny utraty stateczności wyrobiska ścianowego
12:35 12:45 Karol Bartodziej (FAMUR) Monitorowanie ciśnień w stojakach obudów ścianowych jako narzędzie do poprawy stateczności stropu wyrobiska ścianowego i zwiększenia bezpieczeństwa załóg
12:45 13:00 Dr inż. Andrzej Walentek (GIG) Wykorzystanie prognozy zaciskania wyrobisk przyścianowych dla optymalizacji doboru obudowy oraz sposobu jej wzmocnienia
13:00 13:10 Dr inż. Marek Rotkegel (GIG) Obudowy specjalnego przeznaczenia projektowane w GIG - dotychczasowe rozwiązania i perspektywy
13:10 13:20 Rajmund Horst, Adam Rozmus, Krzysztof Krasucki (KWK Piast-Ziemowit)   Sposoby likwidacji skutków obwałów skał stropowych w ścianach prowadzonych w warunkach zaburzeń geologicznych na KWK Piast-Ziemowit
13:20 13:30 Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, mgr inż. Aleksander Wrana, dr inż. Zbigniew Lubosik (GIG) Przykłady prac badawczych realizowanych w ramach projektów międzynarodowych zmierzających do poprawy stateczności wyrobisk górniczych
13:30 13:40 Prof. dr hab. inż. Stanisław Prusek, mgr inż. Aleksander Wrana, dr inż. Andrzej Walentek, dr inż. Zbigniew Lubosik (GIG) System zarządzania obudową wyrobisk przyścianowych zlokalizowanych na dużych głębokościach
13:40 13:50 J. Szuścik, R. Gąska (PGG KWK Mysłowice-Wesoła) Zastosowanie obudowy kotwowej w pochylni badawczej 415 pokład 416 w PGG sp. z o.o. Odział KWK Mysłowice -Wesoła, jako elementu wzmocnienia obudowy wyrobiska przyścianowego utrzymywanego za postępem ściany
13:50 14:00 Dr hab. inż. Stanisław Duży (PŚl.) Ocena ryzyka utraty stateczności wyrobisk korytarzowych
14:00 14:10 Dr inż. Robert Siata (GIG) Szczegółowe rozpoznanie budowy geologicznej pokładów węgla metodą sejsmiczną 
14:10 15:00 Obiad  
<