Informacje dla autorów referatów

International Mining Forum 2017
INFORMACJE DLA AUTORÓW REFERATÓW

IMF 2017 odbędzie się w terminie od 28 do 30 czerwca  2017 roku. W dniu 29.06.2017 będzie miała miejsce główna SESJA PLENARNA w sali wykładowej KWK Pniówek w Pawłowicach. W dniu 30.06.2017 (piątek) będą się odbywały obrady w kilkunastu SESJACH TEMATYCZNYCH we wszystkich kopalniach JSW S.A. Pełne zestawienie tematów sesji wraz z lokalizacją przedstawione jest na stronie internetowej Forum

Ważne terminy

 • Zgłoszony referat i prezentacja zostaną opublikowane w materiałach IMF 2017 na nośniku DVD
 • Uczestnictwo w obradach sesji w dniu 30.06.2017 jest bezpłatne po rejestracji przez stronę internetową:  Zapisanie na sesje
 • Prosimy o przygotowanie prezentacji oraz artykułu do publikacji ściśle wg załączonych wskazówek edytorskich oraz przesłanie na adres: [email protected]remove-this.imf2017.pl
 • Szablon do opracowania prezentacji i artykułu można pobrać tutaj: Pobierz szablon

Adres Komitetu Organizacyjnego:
International Mining Forum 2017
[email protected]remove-this.imf2017.pl
tel.: 608 186 594


Wskazówki dla Autorów

Kompletny materiał do druku powinien zawierać:

 • tekst referatu w języku polskim,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim,
 • podpisy pod rysunkami (numeracja Rys. 2.1/Fig. 2.1) i tabelami (numeracja Tabela 2.1/Tabele 2.1) w języku polskim i angielskim,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • e-mail lub telefon kontaktowy (do publikacji w materiałach).

Tekst powinien być zapisany w MS Word for Windows,

 • Czcionka 10 pkt. Times New Roman, odstęp pojedynczy, szczegóły do przygotowania tekstu podano w pliku WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 
  Wszystkie rysunki i wykresy umieścić w tekście.


LITERATURA
Literatura cytowana w tekście powinna być w odpowiednim miejscu w tekście oznaczona numerem w nawiasach kwadratowych i odnosić się do spisu literatury umieszczonego na końcu artykułu. Spis literatury powinien być sporządzony przy wykorzystaniu czcionki Times New Roman o rozmiarach 9 pkt.

Oto przykład:
LITERATURA[1] Rataj M. 1995: Poszukiwanie nowych rozwiązań obudowy kotwiowej na przykładzie firmy ANI Arnall, największego producenta obudów kotwiowych w Australii. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej ‘95, str. 165–172.

W trakcie wpisywania tekstu prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

 • nie należy kończyć poszczególnych wierszy klawiszem ENTER,
 • nie stosować zacięć akapitowych za pomocą tabulatora czy spacji,
 • nie dzielić ręcznie wyrazów,
 • nie justować poszczególnych linii akapitu za pomocą klawisza spacji,
 • nie rozspacjowywać wyrazów (np. t y t u ł).