Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

30 CZERWCA 2017r. 

TYTUŁ: Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż

MIEJSCE: KWK Pniówek – SALA NARAD

Opiekun ze strony BZ JSW : J.Kubica ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4346)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczą:
Prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAUZE, Kierownik Katedry Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków oraz dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz Politechnika Śląska, Gliwice, Wydział Górnictwa i Geologii, Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

10:00 10:15 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, dr hab. inż. Krzysztof Kotwica (AGH) Aktualne trendy w automatyzacji i robotyzacji w górnictwie polskim i światowym
10:15 10:30 Dr inż. Piotr Kasza (AGH) euRobotics – droga do górnictwa przyszłości
10:30 10:45 Prof. dr hab. inż. Teodor Winkler - Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice Przesłanki i uwarunkowania zastosowania w górnictwie podejścia Industry 4.0
10:45 11:00 Dr Joanna PRUCHNICKA – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny Górnictwo – nauka i przemysł w procesie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych
11:00 11:15 Dr inż. Artur Kozłowski (ITI EMAG) Automatyzacja i robotyzacja w górnictwie w aspekcie podwyższonych wymagań bezpieczeństwa
11:15 11:30 Sebastian Skala (ABB Polska) Optymalizacja procesów oraz kosztów utrzymania ruchu poprzez proaktywny model eksploatacji rozdzielnic niskich napięć
11:30 12:00   Przerwa/Coffie break
12:00 12:15 Paweł Nowak (Sandvik Mining and Rock Technology) Narzędzia informatyczne a poprawa efektywności robót przygotowawczych
12:15 12:30 Prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, dr hab. inż. Robert Król (Politechnika Wrocławska), mgr inż. Dariusz Kubiak (KGHM Zanam S.A.) Badania sprawności napędu przenośnika taśmowego w podziemnej kopalni rud miedzi
12:30 12:45 Paul Freeman (Joy Global Poland Sp. z o.o.) Urządzenia marki Joy dla zautomatyzowanych systemów ścianowych, cechy i referencje 
12:45 13:00 Prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAUZE, dr inż. Łukasz BOŁOZ, dr inż. Tomasz WYDRO (AGH) Kombajnowy kompleks chodnikowy
13:00 13:15 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, dr inż. Łukasz Bołoz (AGH) Ścianowy kompleks kombajnowy dla pokładów cienkich
13:15 13:30 Dr hab. inż. Stanisław Szweda (Politechnika Śląska) Kształtowanie cech funkcjonalnych sekcji obudowy zmechanizowanej - wybrane problemy
13:30 13:45 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krauze, dr inż. Grzegorz Stopka, dr hab. inż. Waldemar Rączka (AGH) Zmechanizowana obudowa ścianowa nowego typu
13:45 14:00 Dyskusja
14:00 15:00   OBIAD