Trzy dni, 600 uczestników, dwanaście sesji tematycznych

W imieniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gospodarza imprezy, dziękujemy za udział w International Mining Forum 2017 pt. „Przyszłość Górnictwa - Nowe problemy i Rozwiązania” .

W ciągu trzech dni trwania Forum w sesji plenarnej oraz dwunastu sesjach tematycznych wzięło udział ponad dwustu ekspertów i praktyków z całego świata. Motywem przewodnim Kongresu były innowacje w przemyśle wydobywczym, a głównym mottem stała się sentencja brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa „(…)trudność polega nie tyle na tworzeniu nowych pomysłów, ile na ucieczce od starych”. IMF2017 zgromadził ponad 600 uczestników i został przez nich bardzo dobrze oceniony.  Cieszymy się, że dzięki tematom wystąpień oraz udziałowi tylu wybitnych specjalistów wydarzenie - unikatowe w skali światowej – osiągnęło tak wysoki poziom merytoryczny, stanowiąc idealną okazję do przeprowadzenia wielu konstruktywnych dyskusji oraz wymiany myśli i doświadczeń.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej.