Nowe pomysły i rozwiązania dla górnictwa

Sześciuset uczestników z całego świata, dwadzieścia trzy referaty w sesji plenarnej i ponad sto trzydzieści referatów w dwunastu sesjach tematycznych. To efekt trzech dni obrad podczas Międzynarodowego Forum Górniczego, jakie odbyło się w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Najważniejsze jednak są nowe pomysły i rozwiązania dla górnictwa, nad którymi JSW i JSW Innowacje będą teraz pracować. Podczas obrad pojawiły się aż czterdzieści trzy propozycje wniosków innowacyjnych.

 – Wszyscy wiemy, że innowacje w branży wydobywczej są niezwykle trudne do wprowadzenia, ale  konieczne, więc podejmujemy ten temat. IMF 2017 doskonale wpisuje się w  strategię rozwoju całej grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej ­– powiedział Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW do spraw technicznych.

Najważniejsze projekty rekomendowane przez naukowców do dalszych prac dotyczą rozwoju podziemnej eksploatacji złóż, systemu telekomunikacji i monitoringu pracy maszyn. Wszystko po to, aby wydobycie było jeszcze bardziej wydajne i bezpieczne dla załogi.  

Kolejny wniosek dotyczy nowych technik i technologii wykorzystywanych podczas wydobycia. Dokładnie chodzi o automatyzację ciągów technologicznych, rozwój systemów napędowych przenośników taśmowych i ich odpowiedniego sterowania, aby w przyszłości osiągnęły wyższą sprawność i zmniejszyły energochłonność całego układu.

Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń, to następne zagadnienie, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczestników Forum. Spółka JSW Innowacje zaangażuje się w prowadzenie badań nad obniżeniem kosztów klimatyzacji i wydłużeniem czasu pracy górników w wyrobiskach, przez zapewnienie im właściwych warunków klimatycznych. Badania będą również dotyczyć poprawy efektywności schładzania powietrza w rejonie ścian eksploatacyjnych i pracach przygotowawczych na dużych głębokościach przy wysokiej temperaturze skał. Ciekawym rozwiązaniem może się też okazać wiercenie otworów metanowych w pokładzie węgla przed rozpoczęciem eksploatacji pokładów.

Ponadto naukowcy i praktycy zwrócili uwagę na nowatorskie technologie głębienia szybów, a także rewitalizację terenów pogórniczych i przekształcenia ich w obiekty przemysłowe. JSW Innowacje rozpocznie również prace w kierunku nowoczesnej konstrukcji aparatów ucieczkowych albo innego skutecznego rozwiązania dla pracowników podziemnych.

Wszystkie tematy poruszane podczas IMF 2017 wpisują się w priorytety rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Próbujemy tematy, które były prezentowane, przekuć w programy badawcze, ustalić główne kierunki, którymi będziemy się zajmować i aplikować o środki na ich realizację. Pierwsze kroki zostały już podjęte. Teraz musimy zorganizować odpowiednie zespoły robocze. Pamiętajmy, że to są na razie koncepcje, natomiast wszyscy wiemy, że musimy realnie na nie spojrzeć pod kątem finansowym – podsumował Artur Dyczko.

Podczas International Maining Forum podpisano dwanaście listów intencyjnych, które zapoczątkowały współpracę pomiędzy JSW, a firmami oraz uczelniami mogącymi wnieść nowe pomysły i rozwiązania technologiczne do górnictwa.

Uczestnicy tegorocznego Forum zgodnie stwierdzili, że bez informatyzacji, innowacji i nowoczesnych technologii nie ma mowy o rozwoju jakiejkolwiek branży, w tym również górniczej. Dlatego ogromną rolę odegra teraz spółka JSW Innowacje, która została powołana do tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań, poprzez współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Z nadzieją, że zdobytą wiedzę uda się przełożyć na konkretne rozwiązania i kolejne projekty.

International Maining Forum to impreza cykliczna, która odbywa się w różnych miejscach na całym świecie. Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy była gospodarzem tej prestiżowej i ważnej konferencji. Została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii i Ambasady Australii.