Kopalnie gospodarzami sesji terenowych

30 czerwca 2017 roku uczestnicy International Mining Forum 2017 będą uczestniczyć w sesjach naukowych organizowanych w zakładach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zapowiada się ciekawa dyskusja na temat polskiego i światowego górnictwa.

Przedstawiciele m.in. Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Śląskiej, kopalń oraz firm współpracujących z branżą będą dyskutowali o górnictwie u progu XXI wieku.

Wśród tematów sesji znalazły się takie zagadnienia jak m.in.

 • Nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż
 • Kierunki poprawy efektywności robót przygotowawczych
 • Stateczność wyrobisk ścianowych i przyścianowych kluczem do efektywnej eksploatacji węgla kamiennego
 • Metan, wentylacja i klimatyzacja kopalń
 • Informatyka w przemyśle wydobywczym
 • Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych
 • Rewitalizacja terenów pogórniczych
 • Górnictwo, a transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Technika i technologia głębienia szybów
 • Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych sesji (zakładka: sesje tematyczne).