JSW na ABB Mining User Conference 2017

3-5 maja w Sztokholmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja klientów ABB, głównie przedsiębiorców górniczych z całego świata. W konferencji wziął udział Tadeusz Wenecki, Prezes Zarządu JSW Innowacje najmłodszej spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej JSW, która stanie się docelowo jej kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym. W konferencji uczestniczyli także inni przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Przedstawiciele Grupy JSW mieli okazję nie tylko wziąć udział w jednej z ważniejszych konferencji technicznych o zasięgu światowym, dotyczącej górnictwa, a ściślej zastosowaniu nowych i innowacyjnych technologii w procesie produkcji, ale również zaprosić uczestników na kolejne Forum Górnicze z cyklu International Mining Forum 2017, które odbędzie się w czerwcu tego roku w należącej do JSW kopalni Pniówek. Konferencja ta zainauguruje funkcjonowanie JSW Innowacje. 

ABB Mining User Conference 2017 to cykliczna impreza, którą ABB organizuję średnio  co 2 lata, w różnych zakątkach globu. To niezwykła okazja  - zarówno dla klientów firmy ABB, jak i dla przedstawicieli ABB oraz gości, aby przedstawić ostatnie projekty, realizowane przez firmę w realnych miejscach na całym świecie m.in. w Chile, Brazylii, Kanadzie, USA, Szwecji, Indonezji oraz w Malezji.

W Organizowanej w Sztokholmie ABB Mining User Conference 2017 gospodarze wydzielili główne grupy tematyczne. Obok szeroko pojętego górnictwa omawiano zagadnienia związane z  monitoringiem procesu produkcji, wizualizacją 3D, zasilaniem i napędami, systemami bezpieczeństwa danych cyfrowych, zdalną kontrolą i raportowaniem wykorzystującym sieć wi-fi  oraz nowymi technologiami podnoszącymi wydajność produkcji. 

Firma ABB to globalna organizacja będąca liderem w zakresie innowacji i implementacji nowych technologii w górnictwie światowym. Firma współpracuje z JSW w wielu obszarach m.in. dotyczących zasilania i sterowania urządzeniami elektrycznymi.