IMF 2017 forum wymiany doświadczeń

Piątek, 30 czerwca był ostatnim dniem International Mining Forum 2017, którego gospodarzem była Jastrzębska Spółka Węglowa. Motywem przewodnim tegorocznego Forum były innowacje w przemyśle wydobywczym. W ciągu trzech dni trwania International Mining Forum w sesji plenarnej oraz dwunastu sesjach tematycznych wzięło udział ponad dwustu ekspertów i praktyków z całego świata.

W tym czasie podpisano kilkanaście listów intencyjnych, które zapoczątkowały współpracę pomiędzy JSW  a firmami mogącymi wnieść nowe pomysły i  rozwiązania technologiczne do górnictwa. W sumie udział w konferencji wzięło prawie sześćset osób. Gościem honorowym IMF 2017 był Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Skala przedsięwzięcia była ogromna. Oprócz sesji plenarnej, która odbyła się 29 czerwca w kopalni Pniówek, przeprowadzono dwanaście sesji tematycznych, między innymi w kopalni Pniówek, Ruchu Borynia, Ruchu Szczygłowice, Ruchu Knurów, Ruchu Budryk i Biurze Zarządu JSW. Poruszano w nich tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, nowymi technikami i technologiami w podziemnej eksploatacji złóż, eksploatacją złóż w warunkach zagrożeń naturalnych, poprawą jakości węgli, zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w kopalniach, rewitalizacją terenów pogórniczych a także informatyką w przemyśle wydobywczym.

W piątkowych sesjach tematycznych, które odbyły się we wszystkich zakładach JSW udział wzięło wielu pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy mieli okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z kolegami z firm górniczych z kraju i zagranicy. Podczas Forum przedstawiono wiele interesujących, nowatorskich rozwiązań do zastosowania w górnictwie. - W ciągu kilku tygodni przygotujemy listę projektów innowacyjnych, które pozwolą nam produkować taniej, efektywniej i bezpieczniej – powiedział Artur Dyczko, pełnomocnik ds. technicznych JSW na zakończenie Mining Forum 2017.

Obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem koksu i węgla koksowego w Europie. Jedyny czeski konkurent kończy produkcję, a póki Europa będzie produkowała stal – węgiel koksowy i koks będą potrzebne. - Naszym celem jest między innymi poszerzenie bazy zasobowej, chcielibyśmy produkować więcej, bo popyt na nasze produkty jest i będzie rósł. Widzimy ogromne perspektywy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej – podkreśla Daniel Ozon.

Górnictwo jest przemysłem globalnym, a problemy w tej branży na całym świecie są podobne. W trakcie tej trzydniowej konferencji wiele mówiło się o innowacjach. Naukowcy, praktycy i prezesi firm zwracali uwagę, że bez tego rozwój branży wydobywczej jest niemożliwy. Również przed JSW stoją ogromne wyzwania, aby w momencie dekoniunktury i gwałtownych zmian na rynku cen surowców spółka mogła przetrwać.

W kolejnych latach JSW chce stworzyć zespół, który aktywnie będzie prowadził dialog ze światem nauki i przemysłu a także zajmie się pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania. Ale tego trzeba się nauczyć, tym bardziej, że do tej pory spółka była odcięta od takiego sposobu finansowania. Po roku 2020 otwiera się szansa na pozyskanie sporej liczby środków zewnętrznych na badania, innowacje i rozwój. To zadania między innymi dla nowo powołanej spółki JSW INNOWACJE. Nowo powstały podmiot stanie się kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej grupy kapitałowej. JSW INNOWACJE będzie wspierała podstawową działalność Grupy JSW, czyli produkcję i przeróbkę węgla oraz produkcję koksu.

Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie byłoby bez ludzi. Trzeba jednak patrzeć długofalowo i zapewnić zwłaszcza młodych ludzi, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest stabilnym pracodawcą. Zakłady JSW będą potrzebować osób, które znają się na nowoczesnych technologiach, ponieważ automatyka, informatyka, nowoczesne maszyny, to dziś spore wyzwanie dla branży wydobywczej.

International Maining Forum to impreza cykliczna, która odbywa się w różnych miejscach na całym świecie. Jastrzębska Spółka Węglowa po raz pierwszy była gospodarzem tej prestiżowej i ważnej konferencji. Została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii i Ambasady Australii.